DESIGNER: Intuitivní

Zjednodušené pracovní postupy a intuitivní uživatelské rozhraní poskytují rychlá a optimalizovaná řešení pro inteligentnější výrobu.

Intuitivní

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a jednoduchým vyhledávacím funkcím můžete začít vyrábět chytřeji snadno a rychle.

DESIGNER je snadno konfigurovatelný, každý uživatel si může přizpůsobit prostředí a pracovní postupy podle svých preferencí.

DESIGNER vám pro zvýšení provozní efektivity umožňuje optimalizovat způsob interakce pomocí vestavěného javascriptového enginu, například prostřednictvím jednoduchého skriptu při provádění opakujících se operací.

V případě jakýchkoli otázek vám rychle pomůže komplexní vestavěná nápověda, která usnadňuje orientaci ve složitějších příkazech. Dynamické otáčení, přibližování a posouvání spolu s programovatelnými funkčními klávesami a tlačítky myši pomáhají urychlit ovládání softwaru.

Neomezené operace vpřed a vzad s uživatelsky definovatelnými záložkami umožňují konstruktérovi pohyb zpět a vpřed během celého procesu. Práce s více hladinami a počátky spolu s uživatelsky definovatelnými paletami barev a styly čar usnadňuje tvorbu velmi složitých konstrukcí.