Školení RADAN

Investice do softwaru jsou náročné jak po finanční, tak i časové stránce. Proto si musíte být jisti, že se vám tyto investice vrátí v nejkratší možné době, a že přínosy z nasazení a použití softwaru budou maximální. Od toho jsou zde modulární výukové kurzy, zaměřené na konkrétní témata dle potřeb každého zákazníka.

Naší filozofií je poskytnout zákazníkovi veškeré potřebné znalosti k tomu, aby mohl software přesně nastavit a přizpůsobit svým potřebám, a využít tak jeho přínos v maximální možné míře. Abychom uspokojili náročné požadavky našich zákazníků, máme tři plně vybavené učebny.

NEXNET, a.s. nabízí komplexní školení, díky kterému budete moci využívat váš CAD/CAM software skutečně efektivně. Ať jste velká či menší firma, ať už jsou vaše technické požadavky a nároky jakékoliv, poskytneme vám takový vzdělávací program, který vám umožní maximalizovat přínos vaší investice do CAD/CAM softwaru.

Školení je určeno jak novým zákazníkům, tak i zákazníkům, kteří zakoupili některý z rozšiřujících modulů nebo aktualizaci. Školíme vždy jen jednu firmu a naší snahou je přizpůsobit osnovu přesně dle požadavků zákazníka a podřídit se charakteru výroby dané firmy.

Každé školení probíhá od 8:00 do 16:30 hod. s ohledem na dokončení probíraného tématu. Učivo je rozděleno do tématických celků, které jsou proloženy přestávkami. Ke školení si může zákazník přívézt vlastní výkresovou dokumentaci nebo CAD modely. Obsah školení pak zaměřujeme dle přesných požadavků.

Po úspěšném abslovování min. 5 dnů školení účastníci obdrží certifikát.

Abychom vám mohli vyjít vstříc s termínem školení, doporučujeme podávat žádosti s dostatečným předstihem.

 

Uherský Brod

Zelená linka Nexnet

Adresa: U Korečnice 2442
Uherský Brod, 688 01

Kapacita: 8 míst

Zlín

Zelená linka Nexnet

nám. T. G. Masaryka 1281
dveře č. 300
Zlín, 760 01

Kapacita: 8 míst

Brno

Zelená linka Nexnet

Podpěrova 2
Brno-Medlánky, 621 00

Kapacita: 4 místa